Audyt Energetyczny

Audyt energetyczny to analiza stanu budynku pod kątem możliwości zminimalizowania zużycia energii. Dokument określa zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii.

Zamawiając audyt do programu Czyste Powietrze otrzymujesz po przyznaniu dofinansowania zwrot kosztów wykonania audytu. Kwota dofinansowania za wykonanie audytu energetycznego dla programu Czyste Powietrze wynosi 1200 zł netto.

Chciałbyś otrzymać dofinansowanie do pompy ciepła?


Zleć nam wykonanie audytu w 4 prostych krokach:

Zebranie-wymaganych-dokumentów

Zebranie wymaganej dokumentacji

Na początku pozyskujemy od inwestora wszystkie najważniejsze informacje odnośnie badanego budynku. 

Na ich podstawie dokonujemy wstępnej analizy i ustalamy jakie modernizacje będą wymagane!

Wykonanie audytu

Dokonujemy oględzin obiektu i niezbędnych pomiarów.

Po zebraniu wszystkich informacji przystępujemy do najważniejszej rzeczy – wykonania audytu energetycznego. 

Średni czas jego wykonania to zaledwie kilka dni roboczych.

Konsultacja

Wstępnie wykonany audyt jest konsultowany wspólnie z inwestorem.
Na tym etapie przedstawiamy warianty termomodernizacji i ewentualnie dokonujemy sugerowanych zmian.

Przesłanie audytu do inwestora i wykonawcy

Na sam koniec przygotowany audyt energetyczny przesyłamy w formie elektronicznej oraz kurierem na wskazany adres –  i to wszystko bez żadnych dodatkowych kosztów!


Pamiętaj, że program Czyste Powietrze oferuje zwrot kosztów audytu!

Jeśli jesteś zainteresowany wypełnij poniższy formularz, skontaktujemy się z Tobą i umówimy spotkanie na miejscu inwestycji.

Koszt wykonania audytu  (refundowany) to:

1200 zł netto

  Najczęściej zadawane pytania:

  1Czy audyt do programu Czyste Powietrze jest obowiązkowy?

  Wykonanie audytu do programu Czyste Powietrze nie jest obowiązkowe. Bez wykonania audytu energetycznego możliwe jest uzyskanie dotacji do przedsięwzięć „bez kompleksowej termomodernizacji”. Natomiast warto wykonać Audyt energetyczny przystępując do “kompleksowej termomodernizacji” - dzięki czemu można uzyskać wyższe kwoty dofinansowania.

  Załącznikiem do wykonanego audytu energetycznego jest Dokument Podsumowujący Audyt, który zawiera opis planowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz podstawowe informacje na temat zużycia energii przed i po termomodernizacji budynku.

  2Czy wykonanie audytu energetycznego gwarantuje uzyskanie podwyższonej kwoty dofinansowania (kompleksowa termomodernizacja)?

  W wyniku przeprowadzonych działań konieczne jest osiągnięcie co najmniej jednego wskaźnika kompleksowej termomodernizacji:
  - zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2·rok) lub
  - zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%.
  Warunkiem uzyskania dotacji jest zrealizowanie wszystkich przedsięwzięć uwzględnionych w wariancie optymalnym, który gwarantuje spełnienia przynajmniej jednego z powyższych wskaźników.
  W skrócie oznacza to, że po termomodernizacji budynek musi być dość dobrze ocieplony. Np. wymiana samych okien zewnętrznych często może okazać się niewystarczająca w przypadku gdy ściany zewnętrzne i stropy pozostaną nieocieplone.
  W sytuacji gdy planowane przez Inwestora przedsięwzięcia termomodernizacyjne okażą się niewystarczające do spełnienia warunków projektu - audytor energetyczny skontaktuje się z Inwestorem w celu doboru takich wariantów, aby warunki zostały spełnione.

  3Czy dostanę dofinansowanie na wykonanie audytu?

  Tak, kwota dofinansowania za wykonanie audytu energetycznego dla programu Czyste Powietrze wynosi 1200 zł netto.

  4Jak przebiega przeprowadzenie audytu energetycznego? Jakich informacji potrzebuje audytor do wykonania audytu?

  Przeprowadzenie audytu energetycznego składa się z kilku etapów:
  - Audytor energetyczny pozyskuje niezbędne informacje na temat budynku. Oprócz podstawowych informacji o budynku (rok budowy, ilość mieszkańców itp.), konieczne będą dane na temat konstrukcji i ocieplenia przegród budynku oraz stolarki okiennej; informacje o źródle ciepła zastosowanym w budynku, przygotowaniu ciepłej wody użytkowej i wewnętrznej instalacji grzewczej. Równie ważne są wymiary budynku - w tym przypadku bardzo przydatny może się okazać aktualny projekt budowlany. Jeśli nie ma projektu budynku to wtedy niezbędne jest wykonanie pomiarów budynku.
  - Audytor omawia z Inwestorem planowane przez niego przedsięwzięcia termomodernizacyjne oraz dokonuje wstępnej analizy, w której identyfikowane są dodatkowe obszary potencjalnych oszczędności energii.
  - Wykonanie obliczeń z pomocą oprogramowania komputerowego. Po zakończonych obliczeniach otrzymujemy szczegółową analizę wariantów termomodernizacyjnych, ich orientacyjny koszt oraz analizę oszczędności energii na potrzeby grzewcze budynku.
  - Ostatnim krokiem jest omówienie wyników audytu z Inwestorem oraz wybranie optymalnego wariantu termomodernizacji - przeznaczonego do realizacji.