Dofinansowania do pomp ciepła

Dofinansowania do pomp ciepła

uzyskaj wsparcie Twojego ciepła
Rządowy program Czyste Powietrze

Weź dofinansowanie na wymianę pieca i prace termomodernizacyjne!

Czyste powietrze – pompa ciepła dla poprawy jakości powietrza

Jest to dofinansowanie realizowane w systemie ciągłym. Uruchomiono je w celu ograniczenia emisji CO2 i zmniejszenia natężenia smogu. Zakup pompy ciepła i dofinansowanie z Czystego powietrza to propozycja dla właścicieli nieruchomości (domów i mieszkań), których roczny dochód nie przekracza 100 tys. zł. Program obejmuje dwa stopnie dotacji – podstawowy (do 30 tys. zł) oraz rozszerzony (z limitem 37 tys. zł).

Przykładowo, dla pomp o klasie energetycznej A++ standardowa (podstawowa) dotacja to:
• 45%, ale nie więcej niż 13 500 zł, na urządzenie (pompa ciepła),
• 30%, ale nie więcej niż 4 500 zł, na modernizację kotłowni.

Dotacja podwyższona (dla tych samych pomp) należna osobom, których zarobki mieszczą się w kwocie do 1564 zł netto na osobę w rodzinie lub 2189 zł netto dla gospodarstwa jednoosobowego to:
• 60%, ale nie więcej niż 18 000 zł, na urządzenia,
• 60%, ale nie więcej niż 9000 zł, na modernizację kotłowni.

Program Czyste powietrze i dofinansowanie pompy ciepła dla nowych domów nie są przeznaczone dla osób o najwyższych dochodach. W zamian mogą one skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, która pozwala – w przypadku osób najlepiej zarabiających – na oszczędności z odliczenia podatku na poziomie nawet 32%.

Agroenergia

dofinansowanie pompy ciepła dla rolników

To program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który ma na celu promowanie wśród rolników korzystania z odnawialnych źródeł energii. Fundusze z tego programu przeznaczone są dla właścicieli lub dzierżawców użytków rolnych o powierzchni od 1 do 300 hektarów.
Aby je pozyskać, należy prowadzić działalność rolniczą w danym miejscu co najmniej od roku.
Bezzwrotne dofinansowanie na pompę ciepła w tym przypadku może zostać przeznaczone na jej zakup i instalację lub na wykonanie instalacji hybrydowej (fotowoltaika + pompa ciepła) od 10 do 50 kW.
Zwrot obejmuje do 13% kosztów kwalifikowanych (maksymalnie do 25 000 zł) przy mocy 30 do 50 kW lub do 20% kosztów (maksymalnie 15 000 zł) dla instalacji o mocy 10-30 kW.


Ulga termomodernizacyjna

możliwość odliczenia pompy ciepła od podatku

Możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania części kosztów poniesionych na unowocześnienie systemu grzewczego budynku to tak zwana ulga termomodernizacyjna. Pompa ciepła i związane z nią wydatki na wykorzystanie ekologicznych źródeł ciepła to jedna z możliwości skorzystania z ulgi. Obejmuje ona również instalację fotowoltaiczną, docieplenia budynków, wymianę pieca na ekologiczne rozwiązanie etc. Zakup i montaż pompy ciepła można odliczyć od podatku w już istniejącym, oddanym do użytku i zamieszkałym budynku.
Takie odliczenie dotyczy jednak wyłącznie wydatków faktycznie poniesionych przez podatnika. Wszelkie dofinansowania z programów i funduszy pomocowych należy więc odjąć od widniejącej na fakturze kwoty brutto za zakup pompy ciepła. Dzięki uldze termomodernizacyjnej możliwe jest zmniejszenie kosztów, zależnie od progu podatkowego, o kolejne 17%, 19% lub 32%. Ulga na pompę ciepła w 2021 roku może być odliczana maksymalnie od kwoty 53 000 zł. Wszystkie poniesione koszty muszą być udokumentowane dowodami zakupu, a ulgę można rozliczyć w maksymalnie 6 lat licząc od roku, w którym została wystawiona pierwsza faktura związana z termomodernizacją, co może mieć znaczenie dla osób nie osiągających obecnie dochodów. Trzeba tylko pamiętać, że po rozpoczęciu rozliczania ulgi, mamy 3 lata na rozliczenie całości.

Odliczenia należy dokonać na formularzu PIT 0 w zeznaniu podatkowym.Pomocowe programy gminne

dofinansowanie z gminy w ramach wewnętrznych programów

Dodatkowe dofinansowanie oferują poszczególne gminy w ramach wewnętrznych programów i funduszy. W zależności od lokalizacji i od rodzaju dofinansowania można uzyskać fundusze na zakup nowej instalacji pompy ciepła, na modernizację istniejących rozwiązań lub uzyskać preferencyjną pożyczkę na całość inwestycji.

Przykładem takiego programu jest STOP SMOG – dla mieszkańców gmin położonych na terenach objętych ustawą antysmogową. W ramach programu gminy mogą wspierać wymianę nieekologicznych źródeł ciepła na niskoemisyjne – na przykład na pompy ciepła. Dofinansowanie może objąć do 70% kosztów inwestycji.