NIBE F2040

Monoblok NIBE F2040

Typoszereg powietrznych pomp ciepła NIBE F2040 tworzą jednostki o mocy grzewczej -6, -8, -12 i 16 kW, które zapewniają pokrycie zapotrzebowania na ciepło budynku od 4 do 16 kW. Seria F2040 to nowe jednostki zewnętrzne powietrze/woda dedykowane do budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Przy konstrukcji serii F2040 podjęto wielkie starania, aby stworzyć wysokosprawne urządzenie grzewcze. Produkty NIBE zostały zbudowane w taki sposób, aby ich instalacja była jak najprostsza i nie wymagająca dodatkowych elementów, np. do jednostki zewnętrznej jest standardowo dodawane łącze antywibracyjne. Dzięki szerokiej gamie akcesoriów powietrzna pompa ciepła NIBE może znacznie więcej niż ogrzać budynek i przygotować ciepłą wodę użytkową. Dodatkowe funkcje jakie może pełnić powietrzna pompa ciepła to np. wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, ogrzewanie wody w basenie, współpraca z systemem solarnym i systemem zarządzania budynkiem.

NIBE™ F2040 + SMO 20

Najpopularniejszym rozwiązaniem jest konfiguracja NIBE F2040 z podstawowym sterownikiem NIBE SMO 20 SMO 20 to moduł sterowania systemem z powietrzną pompą ciepła NIBE, który daje możliwość podłączenia pompy ciepła do istniejącej instalacji grzewczej lub stworzenia nowgo systemu ogrzewania. SMO 20 może sterować pracą pojedynczych urządzeń w systemie (jedną powietrzną pompą ciepła, jedną pompą obiegową, dodatkowym źródłem ciepła np. kotłem olejowym). SMO 20 pozwala na sterowanie ogrzewaniem, produkcją ciepłej wody użytkowej i chłodzeniem za pomocą pompy ciepła. SMO 20 umożliwia również sterowanie przez Internet za pomocą systemu NIBE UPLINK.

SCHEMAT PODŁĄCZENIA


Monoblok F2040 6kW

14 300

  • *cena katalogowa - zapytaj o indywidualną ofertę

Monoblok F2040 8kW

18 400

  • *cena katalogowa - zapytaj o indywidualną ofertę

Monoblok F2040 12kW

22400

  • *cena katalogowa - zapytaj o indywidualną ofertę

Monoblok F2040 16kW

28 500

  • *cena katalogowa - zapytaj o indywidualną ofertę