Program Czyste Powietrze

Rządowy program Czyste Powietrze

Weź dofinansowanie na wymianę pieca i prace termomodernizacyjne! Czyste powietrze – pompa ciepła dla poprawy jakości powietrza Program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Przykładowo, dla pomp o klasie energetycznej A++ standardowa (podstawowa) dotacja to:

Dotacje na termomodernizację domu i wymianę źródeł ciepła: do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania lub do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkowo dofinansowanie audytu energetycznego do 100% (maksymalnie 1,2 tys. zł) pod warunkiem zrealizowania wybranego wariantu z audytu energetycznego w ramach przedsięwzięcia.

WSZYSTKIE NASZE POMPY SPEŁNIAJĄ WARUNKI PROGRAMU

RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZEDSIĘWZIĘCIE NIE OBEJMUJE MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ PRZEDSIĘWZIĘCIE OBEJMUJE MIKROINSTALACJĘ FOTOWOLTAICZNĄ
Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu. Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu): - demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych), - zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, - zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, - zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (zawiera również demontaż), - dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.   bez kompleksowej termomodernizacji: 35 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)   z kompleksową termomodernizacją: 60 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)   bez kompleksowej termomodernizacji: 41 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)   z kompleksową termomodernizacją: 66 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

Reasumując:

Jeśli zarabiasz do 135.000 rocznie (za rok poprzedni) i zamieniasz zmienić nieefektywne źródło ciepła na pompę ciepła o podwyższonej klasie energetycznej możesz otrzymać do 35.000zł dofinansowania na pompę oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej.
Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135.000 zł UWAGA! Kwota wydana na montaż pompy ciepła, a nieobjęta dotacją stanowi kwotę zmniejszającą podstawę Państwa opodatkowania (ulga termomodernizacyjna), można ją rozliczyć w zeznaniu PIT w ciągu 5 lat od montażu pompy ciepła. Więcej informacji tutaj.

Co obejmuje dofinansowanie?

W ramach programu Czyste Powietrze można uzyskać dofinansowanie na sześć rodzajów inwestycji:

  • zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu CZP (np. POMPA CIEPŁA),
  • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
  • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Jeśli Twój wniosek do czystego powietrza wymaga audytu energetycznego sporządzimy go dla Ciebie! 
Więcej informacji tutaj.