Wykresy mocy pomp Vaillant

Poniższe wykresy mocy pokazują moc generowaną przez pompę, zależną od modelu pompy oraz temperatury zewnętrznej.

Objaśnienia:
 • kolory oznaczają moc jaką generuje pompa odpowiednio dla minimalnej modulacji (obrotów) sprężarki, 40%, 50%, 60% i maksumalnej modulacji
 • temperatura na wykresie oznacza temperaturę zewnętrzną
 • lewa oś wykresu to moc generowana przez pompę bez użycia grzałki
 • temperatura w nagłówku to różnica między temperaturą zasilania i powrotu i z instalacji, czyli spadek o 5℃

 • Pzykład:
  Dla pierwszego obrazu poniżej pompa ciepła o nominalnej mocy 12kW osiąga przy 0 stopni na zewnątrz i maksymalnej modulacji sprężarki 15,8℃.
  Wszystko przy założonym spadku temperatury z 35℃ do 30℃, czyli klasyczna instalacja ogrzewania podłogowego.

  Wykres mocy pompy ciepła Vaillant o nominalnej mocy 12kW


  Moc pompy Vaillant przy 55-48 stopni
  Moc pompy Vaillant przy 55-48 stopni
  Moc pompy Vaillant przy 55-48 stopni
  Moc pompy Vaillant przy 65-58 stopni
  Podziel się tą stroną z innymi