Szwedzka promocja - CASHBACK

ZASADY PROMOCJI „Szwedzka Promocja – Cashback”

„Szwedzka Promocja – Cashback” trwa od 16.08.2023 r. do 30.11.2023 r. lub do wyczerpania puli pomp ciepła.

Promocja skierowana jest do końcowych użytkowników, którzy w okresie trwania promocji dokonają zakupu powietrznej pompy ciepła NIBE, zachowają oryginał dowodu zakupu i zarejestrują się przy pomocy poniższego formularza rejestracyjnego.

Produktami objętymi promocją jest łącznie 2500 szt. powietrznych pomp ciepła NIBE: typu monoblok: NIBE F2040, NIBE F2120, NIBE S2125
typu split: NIBE SPLIT AMS.
W ramach promocji NIBE-BIAWAR Sp. z o.o. oferuje częściowy zwrot (cashback) kwoty zakupu pompy ciepła NIBE, w postaci Premii pieniężnej w wysokości 2000 zł.
O wzięciu udziału w promocji decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie dokonywane jest z chwilą wypełnienia i przesłania przez uczestnika promocji w formie elektronicznej, kompletnego poniższego formularza rejestracyjnego.
Promocja łączy się z promocją „Przybij piątkę z NIBE” - letnią gwarancją na pompy NIBE.

W terminie od 16.08.2023 r. do 30.11.2023 r. DOKONAJ ZAKUPU powietrznej pompy ciepła NIBE objętej promocją i ZACHOWAJ DOWÓD ZAKUPU w postaci imiennej faktury VAT wystawionej na uczestnika promocji (użytkownika końcowego, nieprowadzącego działalności gospodarczej), określającej model zakupionego produktu i datę zakupu.

Wykonaj zdjęcie DOWODU ZAKUPU – zwróć uwagę, aby było czytelne, tj. niezamazane, widoczne w całości, nie ucięte.

Wykonaj zdjęcie TABLICZKI ZNAMIONOWEJ umieszczonej na zakupionej pompie ciepła, określającej model i numer seryjny urządzenia – zdjęcie powinno być czytelne, tj. niezamazane, widoczne w całości, nie ucięte.

W okresie trwania promocji ZAREJESTRUJ SIĘ za pomocą poniższego formularza rejestracyjnego i dołącz obowiązkowe załączniki w postaci wykonanych zdjęć. Pamiętaj, aby Twoje zgłoszenie obejmowało komplet wszystkich wymaganych informacji wraz z załącznikami.

CZEKAJ NA DECYZJĘ w sprawie weryfikacji poprawności Twojego zgłoszenia, którą otrzymasz mailowo w ciągu 15 dni roboczych od chwili przesłania formularza rejestracyjnego.

Premię pieniężną w wysokości 2000 zł WPŁACIMY NA TWOJE KONTO do 20 dni roboczych po pozytywnej weryfikacji spełnienia warunków promocji.